Tải thư viện 2D, 3D thiết bị điện Mitsibishi

Để tải thư viện 2D, 3D thiết bị điện của Mitsubishi bạn hãy lựa chọn : (click ?)

  1. Máy tính công nghiệp MELIPC : https://www.mitsubishielectric.com/fa/download/cad/edge/melipc/mi5000/index.html
  2. Bộ lập trình PLC : https://www.mitsubishielectric.com/fa/download/cad/cnt/plc/plcr/cpu/index.html
  3. Controllers – Motion Controllers: https://www.mitsubishielectric.com/fa/download/cad/cnt/ssc/motion/index.html
  4. Cảm biến FA : https://www.mitsubishielectric.com/fa/download/cad/snsr/sensor/vs/vs20.html
  5. Động cơ Servo : https://www.mitsubishielectric.com/fa/download/cad/drv/servo/servo_motor/hkkt.html
  6. Driver – biến tấn (Drive Products – Inverters-FREQROL) : https://www.mitsubishielectric.com/fa/download/cad/drv/inv/index.html
  7. Màn hình HMI GOT : https://www.mitsubishielectric.com/fa/download/cad/search.page?mode=cad&kisyu=/got
  8. Thiết bị đóng ngắt MCB, MCCB, ELCB, ACB,..:  https://www.mitsubishielectric.com/fa/download/cad/lvd/lvcb/mccb/index.html
  9. Contactor – Khởi động từ mitsubishi: https://www.mitsubishielectric.com/fa/download/cad/lvd/lvsw/index.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *