Cầu đấu dây vào 1 ra 4

Giá: 45,000

Cầu đấu chia dây trong tủ điện, gắn dinrail, vật liệu đồng nguyên chất và vỏ nhựa có nắp che chống cháy, chịu tải 100A

Contact Me on Zalo