Thanh nối tắt cầu đấu, domino 4P

Giá: 4,000

Thanh nối tắt cầu đấu, link bar, short bar, link terminal, domino …. nối tắt các mắt cầu đấu, rơle thay thế việc phải câu dây điện.

Contact Me on Zalo